Kurt Adolfsson 1944–2016

Ornitologer, när I vandren i lavskrikans, tallbitens och videsparvens skogar, lyssnen då ock efter den sibiriska taigans Fågel Blå! – Erik Rosenberg
Kurts skator