in English

Daniel Lublin

Utvecklare, systemadministratör
och däremellan

Utveckling och administration mot framförallt Linux‐baserade plattformar, men även andra besläktade system. Jag behovsanpassar, integrerar och tar fram nya lösningar – ofta med fri programvara som grund.

Nyckelord: text-, nätverks‐ och webborienterade system, standardiserade och egna protokoll & API:er, Internet, DNS, databaser, automatisering, interoperabilitet, datakonvertering.

Omfattande kunskaper om Linux som operativsystem, utvecklingsplattform och server. Väl bevandrad i en mängd verktyg och metoder för effektiv utveckling. Stor erfarenhet av serversystem och administration, virtualisering, olika sorters automatisering, och så vidare. Mycket bekväm med att få saker gjorda på kommandoraden!

Språk: C, Go, Python, shell script, ...

Exempel på vad jag åtar mig:

Föredrar sinnrika men samtidigt enkla och läsbara lösningar – som både är tillförlitliga och kan underhållas.

Arbetar ofta på distans; vårt team håller tät kontakt genom lämpliga kanaler, så som IRC, XMPP, e‐post. Versionshantering, som Git, och ärendehanteringssystem används flitigt. Troligen någon form av code review.

Dokumenterar i läsbart textformat, automatisk generering av dokumentation i diverse format är bra. Producerar fina dokument med till exempel LaTeX, när så behövs.

Har lång praktisk erfarenhet av arbete med fri programvara. Deltar i diskussioner, rapporterar buggar, lämnar patchar. Stor vana av att läsa kod och sätta mig in i olika slags projekt.

Talar flytande svenska och engelska. Stort intresse för andra naturliga språk. Baserad i Malmö.